РЕПРИНТ:
Мулти-мастер
на ФПУ

аутор:
Оливера Стојадиновић

Мулти-мастер је поступак помоћу кога се развија фамилија фонтова из два основна фонта – мастера


РЕПРИНТ:
Дејан Кршић: Дизајн је увек био значењска пракса

аутор:
Марко Голуб

Дизајн никад није био само практична и утилитарна дјелатност, његов саставни дио одувијек, а поготово данас, је документирање, теорија, критика, хисториографија. Не можете се бавити дизајном без познавања прошлости…


РЕПРИНТ:
Ово је недеља за...

аутор:
Јана Оршолић

Недељни календар за школску 2015/2016. годину, радови студената ФПУ


АКТУЕЛНО:
Ћирилице на поклон (10)

Типометар и Министарство културе Републике Србије поклањају вам 4 фонта фамилије Ноктурно БГ аутора Марије РњакРЕПРИНТ:
Деценија пројекта »Ћирилице на поклон«

Пројекат под називом »Ћирилице на поклон« покренут је 2006. године…

 

Facebook