Etar RNIDS, Etar RNIDS Bold

Сансерифно гротеск писмо.

Пропорције слова су шире и уједначене.

Однос висина: тело малих слова је велико у односу на висину писма, а горњи продужеци малих слова су исте висине као велика слова.

Карактер писма: форме су прочишћене и неутралне, а особеност је постигнута додавањем усека и благим закривљењем појединих потеза.


Etar RNIDS Italic, Etar RNIDS Bold Italic 

Курзив – Код гротеск фонтова уобичајено је да у курзиву слова имају облик искошеног нормала. Етар РНИДС у латиници има праве курзивне форме за слова а и g, а у ћирилици за a, г, д, п, ш, т.

Пропорције и односи висина слова усклађени су са усправном варијантом писма.

Нагиб слова је 11°.

Својства облика – такође прате карактер усправних фонтова.

Hamburgefontsiv
Будимфештанско

Hamburgefontsiv
Будимфештанско


Hamburgefontsiv
Будимфештанско

Hamburgefontsiv
Будимфештанско