Uslovi za korišćenje fontova koji se mogu preuzeti besplatno na sajtu Tipometar

Autorska prava
Tipografska pisma u obliku digitalnih fontova koji mogu besplatno da se preuzmu na sajtu Tipometar su intelektualna svojina njihovih autora i zaštićena su zakonom o autorskim pravima. Tipometar ima ekskluzivno pravo na distribuciju ovih fontova za besplatno korišćenje u neograničenom broju primeraka.

Upotreba
Fontovi se mogu preuzeti i koristiti besplatno, kako za ličnu tako i za komercijalnu upotrebu, u svim medijima.

Modifikacija
Preuzete fontove nije dozvoljeno menjati, prilagođavati ili dopunjavati bez pisanog odobrenja autora.

Konverzija
Preuzeti fontovi mogu se konvertovati u druge formate, ali se ne smeju menjati ni na koji drugi način. Nije dozvoljena promena imena ili izmena oblika, odnosno dodavanje pojedinih slova.

Distribucija
Iako se fontovi mogu slobodno kopirati i proslediti drugim privatnim licima, oni se ne mogu prodavati ili ustupati bez pisanog odobrenja autora. Nije dozvoljeno stavljati fontove ili zip datoteke koje sadrže fontove koji pripadaju Tipometru na druge sajtove ili aplikacije za preuzimanje fontova, ali je dozvoljeno staviti link za preuzimanje koji vodi na stranicu sajta Tipometar na kojoj se mogu preuzeti fontovi.

Ugrađivanje
Besplatni fontovi koje nudi Tipometar mogu biti ugrađeni u aplikaciju kao što je internet strana ili mobilna aplikacija, nezavisno od broja korisnika, pod uslovom da se fontovi ne mogu na taj način preuzimati.

Odricanje od odgovornosti
Besplatne fontove korisnik preuzima bez ikakve garancije. Tipometar i autor preuzetog fonta neće biti odgovorni za štetu nastalu njegovim korišćenjem. Korišćenjem preuzetog fonta korisnik prihvata navedene uslove.