VUK
Rekonstrukcija rukopisa
Vuka Stefanovića Karadžića
Marija Rnjak
i Vedran Eraković

29. februar – 12. mart 2016.
Galerija Grafički kolektiv, Beograd

Tipografsko pismo Vuk predstavlja rekonstrukciju rukopisa Vuka Stefanovića Karadžića, na osnovu originalnih dokumenata koji se čuvaju u arhivi Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu.

Projekat je započet sredinom 2012, a završen je ove godine. Vukov rukopis se vremenom menjao, pa je tokom rada na projektu bilo neophodno pregledati na stotine Vukovih dokumenata, pisama i beleški, kako bi se odabrale najpogodnije varijante i izdvojila pojedinačna slova. Vodilo se računa o tome da tekst bude lak za čitanje, kako bi font bio upotrebljiviji, pa su izabrane one slovne forme koje potiču iz Vukovog zrelog perioda, jer predstavljaju kombinaciju spontanog, a istovremeno kontrolisanog poteza. Nakon toga, usledio je dugotrajan rad na podešavanju crteža, razmaka i kerna u programima za obradu slika i projektovanje pisama.

Specifičnost ovog tipografskog pisma ogleda se u tome što svako slovo i znak postoji u nekoliko različitih varijanti. Ove varijante se smenjuju po utvrđenom redosledu, u zavisnosti od toga da li se slovo koje unosimo u tekst nalazi na početku, na kraju ili u sredini reči, kao i na osnovu slovnih oblika koji se nalaze u njegovom neposrednom okruženju. Zahvaljujući obimnom i složenom OpenType programiranju, isti oblik se ne može pojaviti pre nego što se iskoriste sve njegove varijante. Na taj način, ovo tipografsko pismo verno imitira pisanje rukom, odnosno, poštuje sve odlike Vukovog ličnog rukopisa. Čak i datumi imaju specifičan izgled, onako kako ih je Vuk pisao, a korisnik fonta može na vrlo jednostavan način da pristupi i različitim varijantama Vukovog potpisa – ćiriličnom, latiničnom, na srpskom i na nemačkom jeziku. Zahvaljujući pomenutim osobinama, tekstovi složeni ovim pismom izgledaju kao da ih je zaista napisao Vuk S. Karadžić.

Tipografsko pismo Vuk sadrži sva slova i znakove koji su neophodni da bi se pisalo na velikom broju značajnih svetskih jezika, čime se otvara mogućnost za njegovo korišćenje i van granica naše zemlje, i samim tim, šireg promovisanja naše kulture.

Namera autora je da ovim projektom podsete na značaj Vukovog rada, kao i da doprinesu dodatnom interesovanju za njegov život i delo, naše nasleđe i pismo.