илустрације :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
 


 


Штампарски знак Николауса Јенсона, представља Земљину лопту и Лоренски крст. Овај знак је усвојило венецијанско удружење штампара 1481, после Јенсонове смрти; једина промена је била недостатак зашиљеног краја на дну круга.