Класификација типографских писама

Систем који је развио француски типограф Максимилијан Вокс прихватила је и ATypI

Формати дигиталних фонтова

Формати који се данас најчешће срећу су PostScript и TrueType, а од пре неколико година и нови OpenType формат


Хинтовање

Хинтовање је програмирање фонта које обезбеђује уједначен изглед слова у мањим величинама и резолуцијама…


Геометрија
типографског писма

Висина или величина писма
је растојање између линије доњих и линије горњих продужетака...

Фонт, фамилија, писмо

Рачунарски фонт се састоји из векторских дефиниција низа цртежа слова, бројева, интерпункције и осталих типографских знакова…

<<  |  1    2  |  >>