Особине писма Нео Гео РНИДСКруг, троугао и правоугаоник
су облици на којима је заснована конструкција слова.

 oaecgbdpqsбвз

 vwyxzkдлљмк

 nmhчћинпцџшлд


Излазни потези завршавају се, по правилу,
хоризонтално или вертикално, а у неким случајевима под углом.


Слова а и g обликована су на исти начин у усправној и курзивној варијанти.
a g a g


Писмо је смештено у петолинијски систем.
Висина горњих продужетака малих слова је већа од висине великих слова.Потези се сужавају на местима спајања овалних облика и стубова. Сужења формирају усеке, који у мањим величинама растерећују запушавање на спојевима, а у већим величинама имају експресивну вредност.

abnruзв abnruзв abnruзв
abnruзв abnruзв
abnrзabnrз
аnзаnз


Нека мала слова имају узане хоризонталне средње потезе. Средњи хоризонтални потези код великих слова ужи су од горњих и доњих, а контраст међу њима расте са порастом тежине.

eeeeeee
sssssss
ззззззз
ввввввв
EEEEEEE


Ширина слова се не мења при промени тежине што је посебно подесно за интерактивне садржаје, јер пружа могућност да се линк при активирању истакне повећањем тежине, а да се притом не пресложи текст.

Ширина слова се не мења при промени тежине.
Ширина слова се не мења при промени тежине.


Слова д, л и љ која имају троугласту форму у складу су са концепцијом примене геометријских облика, али се четвртасте варијанте д, л и љ често боље уклапају у текст. Због тога су предвиђене обе алтернативе које могу да се изаберу по жељи. Троугласта слова налазе се у Стилском скупу 1 (Stylistic Set 1).

ДЛЉдлљј
ДЛЉдлљј


У латиници, због природе геометријског санс-серифа, усправна и курзивна слова имају сродне облике, па је курзив формиран искошавањем усправних слова.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

У ћирилици постоје слова чији се усправни и курзивни облици разликују по конструкцији, као што је то случај код усправног слова т и курзивног слова т, па су таква слова посебно креирана у курзиву на одговарајући начин. При томе су предвиђени облици који одговарају специфичностима српске ћирилице.

За курзивно слово у постоји и варијанта у слична слову д, која се налази у Стилском скупу 2.

абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш
абвгдђежзијклљмнњопрстћууфхцчџш

Искошени курзив доступан је у оквиру Стилског скупа 1 и садржи троугласте варијанте слова.

абвгдђежзијклљмнњопрстћуфхцчџш


Предвиђене су две врсте бројева. Верзални пристају уз велика слова. Курентни се примењују у тексту.

0123456789
0123456789

ЈАНУАР 2024. ГОДИНЕ
Јануар 2024. године