ЋИРИЛИЦА НА ПОКЛОН

Нео Гео РНИДС, писмо за интернет и штампу

Типометар и РНИДС вам поклањају 14 фонтова типографског писма Нео Гео РНИДС аутора Оливере Стојадиновић, у форматима који се користе на интернету и у штампи.

Фамилија Нео Гео РНИДС састоји се из четрнаест фонтова: NeoGeoRNIDS-Thin, NeoGeoRNIDS-ThinItalic, NeoGeoRNIDS-Light, NeoGeoRNIDS-LightItalic, NeoGeoRNIDS-Regular, NeoGeoRNIDS-Italic, NeoGeoRNIDS-Medium, NeoGeoRNIDS-MediumItalic, NeoGeoRNIDS-Bold, NeoGeoRNIDS-BoldItalic, NeoGeoRNIDS-Black, NeoGeoRNIDS-BlackItalic, NeoGeoRNIDS-Heavy и NeoGeoRNIDS-HeavyItalic у .otf и .woff2 формату.

Преузмите фонтове писма Нео Гео РНИДС у OpenType и веб формату:

NeoGeoRNIDS-otf.zip, 263 kb
NeoGeoRNIDS-woff2.zip, 237 kb

Преузимањем фонтова прихватате услове коришћења.

Распакујте otf фонтове и инсталирајте их у систем на уобичајен начин. Слова ћирилице добићете коришћењем тастатуре Serbian (Cyrillic).

Фонтове у woff2 формату распакујте и укључите у своју интернет страну, уз помоћ приложеног css кода.

Уколико имате проблема са инсталацијом фонтова или нека друга питања или примедбе, пишите на адресу: komentar@tipometar.org


На иницијативу фондације РНИДС (Регистар националног интернет домена Србије), пројекат „Ћирилице на поклон” добио је наставак у 2023. години. РНИДС је финансирао израду једне фамилије фонтова која је стављена на слободно располагање свим заинтересованим корисницима. У питању су фонтови који садрже ћирилицу и латиницу, али су намењени подједнако за коришћење на екранима и у штампи. Претходних година фамилије су садржале 4 основна фонта у две тежине. Овог пута, одлуком РНИДС-а, на располагању је фамилија од 14 фонтова, у 7 тежина, што доприноси знатно већој употребљивости овог писма, посебно у области графичког дизајна.

„Ћирилице на поклон” је пројекат Типометра који је трајао десет година (2006–2015), током којих је реализовано 10 фамилија БГ фонтова. Ови фонтови могу се преузети са сајта Типометар и бесплатно користити за све намене.


Нео Гео РНИДС је геометријско санс-серифно писмо изведено у усправном и курзивном облику, у седам тежина. Пропорције слова варирају, што доприноси динамици и читљивости сложеног текста. Писмо је пројектовано тако да свако слово заузме исту ширину у целокупном распону тежина. Посебна пажња посвећена је оптимизацији за екрански приказ.

Више о особинама писма Нео Гео РНИДС