ЋИРИЛИЦА НА ПОКЛОН

Лингва РНИДС, писмо за интернет и штампу

Типометар и РНИДС вам поклањају 4 фонта типографског писма Лингва РНИДС аутора Петра Василића, у форматима који се користе на интернету и
у штампи.

Фамилија Лингва РНИДС састоји се из четири фонта: Lingva RNIDS-Thin, Lingva RNIDS-Regular, Lingva RNIDS-Bold и Lingva RNIDS-Italic у .otf и .woff2 формату.

Преузмите фонтове писма Лингва РНИДС у OpenType и веб формату:

LingvaRNIDS-otf.zip, 112 kb
LingvaRNIDS-woff2.zip, 101 kb

Преузимањем фонтова прихватате услове коришћења.

Распакујте otf фонтове и инсталирајте их у систем на уобичајен начин. Слова ћирилице добићете коришћењем тастатуре Serbian (Cyrillic).

Фонтове у woff2 формату распакујте и укључите у своју интернет страну, уз помоћ приложеног css кода.

Уколико имате проблема са инсталацијом фонтова или нека друга питања или примедбе, пишите на адресу: komentar@tipometar.org


На иницијативу фондације РНИДС (Регистар националног интернет домена Србије), пројекат „Ћирилице на поклон” добио је наставак у 2019. години. РНИДС је и 2020. финансирао израду једне фамилије фонтова која је стављена на слободно располагање свим заинтересованим корисницима. У питању су фонтови који садрже ћирилицу и латиницу, али су намењени подједнако за коришћење на екранима и у штампи.

„Ћирилице на поклон” је пројекат Типометра који је трајао десет година (2006–2015), током којих је реализовано 10 фамилија БГ фонтова. Ови фонтови могу се преузети са сајта Типометар и бесплатно користити за све намене.


Лингва РНИДС је серифно типографско писмо прелазног типа, изведено у усправном и курзивном облику. Већа и мања тежина овог писма су погодне
за наслове и за крупнији приказ, док је нормална тежина читљива и у ситнијим текстовима.

Више о особинама писма Лингва РНИДС