Orto RNIDS, Orto RNIDS Bold
карактеристике:

Сансериф хуманистичког типа.

Пропорције слова су уске, што умањује ширину слога.

Однос висина: тело малих слова је веће, а продужеци
краћи, у односу на висину писма. Горњи продужеци су
нешто виши од великих слова.

Карактер писма: форме су сведене, доминирају чисти хоризонтални и вертикални потези.


Orto RNIDS Italic, Orto RNIDS Bold Italic
карактеристике:

Хуманистички курзив – прави курзив који није накошена варијанта усправног писма, већ се облици слова разликују.

Пропорције и односи висина слова усклађени су са усправном варијантом писма.

Нагиб слова је 9,8°

Својства облика – крајеви потеза малих слова теже вертикали, што је доследно идеји о доминацији вертикала и хоризонтала у структури слова.

Hamburgefontsiv
Будимфештанско

Hamburgefontsiv
Будимфештанско


Hamburgefontsiv
Будимфештанско

Hamburgefontsiv
Будимфештанско