илустрације :  [...]  47  48  49
 


 


Скица крста и године са оригинала на паус папиру — уз писмо Епитаф

За детаљан приказ кликните на илустрацију