ilustracije :  1  2  3  4  5
 


 


Velika je razlika u izgledu teksta koji je pisan ruskom varijantom slova (gornji deo) i našom, srpskom varijantom.
Na slici: font Resavska

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju