Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
Крф аутор: Славко Миленковић
TEST TEST TEST

ТИПОГРАФИЈА НА КРФУ
аутор: Оливера Стојадиновић

Острво Крф (Κερκυρα), најсеверније и најзеленије грчко острво у Јонском мору прекривено је маслињацима (око 4 милиона стабала), а у његовом средишту налази се висок планински масив са врхом Пантократор.

Историјски споменици потичу из различитих периода, од златног доба класичне грчке државности, преко Рима и Византије, па до венецијанских тврђава из средњег века и трагова краћег периода француске власти, а затим британског протектората, да би (1864) коначно постало део савремене Грчке. Сматра се да је Крф био успутна тачка на Одисејевом путу за Итаку. За нас Крф представља последње одредиште исцрпљене српске војске током I светског рата. Крф је у свим водичима означен као топоним важан за српску историју, а у граду Крфу сведочи о томе музејска поставка у Српској кући која се налази у старом градском језгру.

Грчки алфабет је прво фонетско писмо европске цивилизације, из кога је проистекла латиница, а касније и ћирилица. Првобитно писмо формирано је око 800. године п.н.е. Смер писања је коначно утврђен слева удесно. Јонска верзија алфабета од 24 слова постаје стандардна 403. године п.н.е. Капитално писмо добило је у 3. веку п.н.е. и своје рукописне, унцијалне варијанте из којих су настала курентна слова. Утврђени облици грчког писма нису до данас доживели значајније промене, осим што је разноврсност гласова ближе одређивана многобројним дијакритицима. Пре десетак година, под утицајем компјутерске технологије, писање је упрошћено избацивањем дијакритика у савременој комуникацији, али су стари знаци још увек у употреби када се штампају класична дела.

У доба ренесансе грчки представља језик учених. Венецијански штампар Алдус Мануцијус највећи део својих издања штампа на грчком језику, а и други типографи режу сопствене комплете грчких слова.

У савремено доба грчки језик је изгубио свој универзални значај, а грчко писмо се, осим за грчки језик, користи још за математичке симболе, па је на рачунарима присутно у виду специјализованих математичких фонтова. Потражња за грчким фонтовима ограничена је на грчко језичко подручје, па је и понуда недовољна. Курент се стилски разликује од верзала, а курзив изгледа као искошени нормал. Код рукописних облика нису развијане новије варијанте, које би одговарале европском грађанском писму, мада се може видети понеки калиграфски изведен натпис. За неке гласове не постоје одговарајућа слова, па се они пишу комбинацијом два слова (рецимо, Б се пише као МП).

Све ово не смета Грцима да користе своје писмо. Са уласком Грчке у Европску унију, грчко писмо је, поред латинице, постало друго званично писмо Уније и налази се на европским новчаницама.

На Крфу се може видети много маштовитих натписа. Слова су често шармантно непажљиво исцртана што доприноси занимљивом изгледу табли. Углавном су обојене и украшене сликом или орнаментом. Чешће се срећу класично изведени фирмописачки или клесарски радови него решења изведена новим технологијама.

Данас је Крф пре свега туристичка дестинација, па је све на острву томе прилагођено. Енглески је универзални језик комуникације и њиме се сви служе у мањој или већој мери. Поред обавезних натписа на грчком језику, ту су и неопходна објашњења на енглеском као и транскрипција имена латиницом, обично нешто мањим словима. Јавне ознаке као што су имена улица или саобраћајни путокази исписани су паралелно грчким писмом и латиницом, с тим што је грчки натпис по правилу већи или по боји упадљивији.

Типографија на Крфу