МУЛТИ-МАСТЕР НА ФПУ
Оливера Стојадиновић

Сигнум 8
Часопис Графичког одсека
Факултета примењених уметности
октобар 2015.

Мулти-мастер је поступак помоћу кога се може развити фамилија фонтова из два основна, фонта који се називају мастери. Оба фонта раде се заједно, у истом запису, што обезбеђује да сви облици имају исти број тачака и тангенти, као и заједничке особине.

Из два мастера могу се извести, интерполацијом, фонтови који се налазе између мастера, а екстраполацијом и они који су изван интервала између њих. Осим што проширује скалу мулти-мастер фонтова, облици који се добијају екстраполацијом служе и за контролу усклађености мастера, пошто су грешке и разлике, које су на мастерима неприметне, на крајњим облицима израженије и видљивије.
Особине које се варирају могу бити: тежина, ширина, оптичка величина или стил. Коришћењем више мастера може се варирати више особина, па је могуће извести фонтове који имају жељени проценат сваке од тих особина.

Прву мулти-мастер фамилију на Факултету примењених уметности урадио је Ведран Ераковић (сада доцент на предмету Писмо) као део свог магистарског рада (2006-2009. године). То је фамилија књижних фонтова Адамант, предвиђена за коришћење у мањим величинама, погодна за новински слог. Састоји се из две мулти-мастер фамилије, усправне и курзивне, док је променљива особина тежина. Писмо карактеришу кратки горњи и доњи продужеци и робусни детаљи, а контраст између потеза се повећава при порасту тежине. Фамилија Адамант у шест тежина данас је део понуде издавача Parachute, а четири фонта под називом Адамант БГ могу се добити бесплатно преко сајта Типометар од 2008. године. Адамант је рађен од почетка као мулти-мастер. Прво су урађени мастери у основној тежини, нормал и италик, а из њих су изведени мастери веће тежине.

Следеће писмо у мулти-мастер формату настало је адаптацијом постојећих фонтова фамилије Неопланта аутора Стјепана Филекија. Ово писмо изворно је изведено у три тежине које су рађене као независни фонтови, па су међу њима постојале одређене стилске разлике које нису могле да се уједначе њиховим директним убацивањем у мулти-мастер матрицу. Да би се добиле додатне тежине употребљене су светле верзије Неопланте у усправном и курзивном облику, а тежи мастери су додати визуелним поређењем са оригиналном медијум и болд тежином. Током усклађивања вршене су и одређене измене на основном мастеру, па крајњи резултат, иако у духу веран оригиналу, има нову вредност и разликује се у детаљима од почетних фонтова. Карактеристика ове фамилије су танки хоризонтални потези и серифи, ко­ји се незнатно проширују у тежем мастеру, док се стубови ојачавају у много већој мери, чиме се контраст интезивира у већим тежинама. Из мулти-мастера добијена су четири фонта, односно две тежине фамилије Неопланта БГ, која је доступна за бесплатно коришћење од 2009. године.

Ивана Ћировић дипломирала је 2010. године, а део њеног завршног рада био је семисериф Малага у усправном и курзивном облику. То је била основа за мулти-мастер фамилију, касније преименовану у Платан, која је завршена 2011. године. Ове фонтове карактеришу издужени облици слова, умерен контраст и геометризовани детаљи. Под називом Платан БГ може се добити бесплатно на сајту Типометар.

Дипломац из 2011. године, Маријана Оршолић, у завршној години је креирала усправни линеарни сансериф Ниока у две екстремне тежине (Thin и Fat), а затим је додала и Regular, механичким проширивањем потеза првог фонта. Од две веће тежине формиран је мулти-мастер. Током следеће године додат је и италик, такође у мулти-мастер облику. На радионици Типоклиника, у Словенији, 2012. године, Томато Кошир, ментор радионице, предложио је да се на тежем мастеру повећа тело малог слова и олакшају спојеви потеза заобљеним усецима (ink traps). Његов предлог је била и измена имена писма у Ниоки. На радионици Типоберба, уз помоћ Ведрана Ераковића, урађени су размаци и керн употребом класа. Три фонта ове фамилије чине писмо Ниоки БГ.

На радионици Типоберба 2011. године, Немања Јоановић је искористио усправни фонт своје књижне фамилије Минка из 2009. године да од њега добије већи распон тежина помоћу мулти-мастера, за сада само ћирилицу. Истим методом Тамара Брчић је свој рукописни фонт Малиша претворила у фамилију са више тежина.

Тамара Пешић и Илија Лазаревић су своја усправна књижна писма Карета и Ивица проширили у фамилије. За фамилију Карета Тамара Пешић је 2013. године добила награду Golden Bra у категорији Типографија на словеначком конкурсу Магдалена, а убрзо затим и прво место на типографском конкурсу »Дон Кихот« у организацији шпанског Института Сервантес из Београда, где је о наградама одлучивао међународни жири.

Нохо Скрипт је писмо Богдана Новаковића рађено на завршној (петој) години студија школске 2012/13. као мулти-мастер фамилија. За ово писмо Богдан је освојио треће место на конкурсу »Дон Кихот«.

Тех Александра Андрејића започето је на четвртој години основних студија, када је урађена основна тежина. На мастер студијама Александар је применио мулти-мастер и тако добио распон од неколико тежина. Да би остварио хармоничне пропорције у свим тежинама, одлучио је да висина малог слова варира, тако што ће се повећавати са порастом тежине.

Мулти-мастер спада у напредне технике које нису део наставе основа пројектовања писма на Факултету примењених уметности. Студенти који су учили по старом програму били су охрабривани на петој години да своје фонтове развију у мулти-мастер фамилију, али се то обично одвијало путем накнадних консултација и на типографским радионицама. По болоњским програмима на мастер студијама студенти добијају информације о мулти-мастеру, као и о осталим напредним техникама, али за примену имају времена само они који одаберу да раде завршни рад из области Писма. На докторским студијама које су започеле школске 2013/14. године, предвиђен је стручни изборни предмет на коме ће се ова техника детаљно проучавати и примењивати.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Писма Адамант, Минка, Малага/Платан, Ниоки, Карета, Ивица и Нохо Скрипт рађена су под менторством проф. Оливере Стојадиновић.

Писмо Малиша је рађено као задатак код доцента Јане Оршолић.

Писмо Тех је рађено као задатак на четвртој години код доцента Ведрана Ераковића, а на мастеру код проф. Оливере Стојадиновић.

Писмо Неопланта транспоновала је у мулти-мастер формат Оливера Стојадиновић.

На радионицама Типоберба, под менторством доцента Ведрана Ераковића, рађена су у мулти-мастер формату писма: Минка, Платан, Малиша, Ниоки, Карета и Ивица.

Писма Адамант БГ, Неопланта БГ, Платан БГ и Ниоки БГ могу се добити бесплатно преко сајта Типометар (www.tipometar.org)За детаљан приказ кликните на илустрацију

Адамант, Ведран Ераковић

За детаљан приказ кликните на илустрацију

Неопланта БГ, Стјепан Филеки

За детаљан приказ кликните на илустрацију

Платан БГ, Ивана Ћировић

За детаљан приказ кликните на илустрацију

Ниоки, Маријана Оршолић

За детаљан приказ кликните на илустрацију

Минка, Немања Јоановић

За детаљан приказ кликните на илустрацију

Малиша, Тамара Брчић

За детаљан приказ кликните на илустрацију

Карета, Тамара Пешић

За детаљан приказ кликните на илустрацију

Ивица, Илија Лазаревић

За детаљан приказ кликните на илустрацију

Нохо Скрипт, Богдан Новаковић

За детаљан приказ кликните на илустрацију

Teh, Александар Андрејић

За детаљан приказ кликните на илустрацију