ćirilica    english

ĆIRILICE NA POKLON

Akcija Tipometra i
Sekretarijata za kulturu Skupštine grada Beograda

Preuzmite besplatno 4 fonta tipografskog pisma Resavska BG
autora Olivere Stojadinović


Tipometar je pokrenuo projekat čiji je cilj da svima koji žele da koriste ćirilicu na računarima omogući da besplatno dobiju kvalitetna tipografska pisma. Realizaciju ovog projekta podržao je Sekretarijat za kulturu Skupštine grada Beograda, koji je u tu svrhu izdvojio određena sredstva.

Preuzmite fontove familije Resavska BG u odgovarajućem formatu i rasporedu:

Reasavska BG
[Resavska BG OTF.zip, 99 KB]

Preuzimanjem fonta prihvatate uslove korišćenja.

Ukoliko imate problema sa instalacijom fontova ili neka druga pitanja ili primedbe, pišite na jednu od sledećih adresa:

komentar@tipometar.org

Familija Resavska BG sastoji se iz sledeća 4 fonta:

Resavska BG je serifno, knjižno pismo, pogodno za različite namene i široki krug korisnika. Fontovi sadrže slova srpske ćirilice, osnovne latinice, znake interpunkcije i specijalne znake potrebne za slaganje teksta.


PROJEKAT
IZRADE I DISTRIBUCIJE
ĆIRILIČNIH FONTOVA

U članku Upotreba srpske ćirilice na računarima objašnjeni su problemi sa kojima se suočavaju korisnici računara koji žele da se služe ćirilicom, a da izbegnu različite poteškoće koje se javljaju pri upotrebi sistemskih fontova ili drugih koji potiču iz inostranstva. Jedno od najboljih rešenja je angažovanje domaćih autora koji će kreirati tipografska pisma shodno našim potrebama, kako u estetskom tako i u tehničkom pogledu.

Naš cilj je da i u nekoliko narednih godina uz podršku institucija kulture obezbedimo izbor različitih tipografskih pisama u obliku računarskih fontova koja bi besplatno mogla da se koriste. Time bi formirali jedan inicijalni fond ćirilica koji bi zadovoljio osnovne potrebe različitih grupacija računarskih korisnika. U isto vreme, bio bi to podstrek domaćim autorima da tržištu ponude svoja nova pisma.

Resavska BG (Resavska BG)

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Resavska BG italik (Resavska BG Italic)

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Resavska BG bold (Resavska BG bold)

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Resavska BG bold italik (Resavska BG Bold Italic)

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju