илустрације :  1  2  3  4  5
 


 


Велика је разлика у изгледу текста који је писан руском варијантом слова (горњи део) и нашом, српском варијантом.
На слици: фонт Ресавска

За детаљан приказ кликните на илустрацију