илустрације :  1  2  3  4  5
 


 


ASCII стандард садржи 128 карактера, 95 која се штампају и 33 контролна карактера, која се не штампају, већ служе да контролишу уређаје, као што су штампачи, на пример.
На слици: фонт Вердана

За детаљан приказ кликните на илустрацију